חטיבה עליונה

י1 י2 י3 י4 י5 י6
י7          
יא1 יא2 יא3 יא4 יא5 יא6
יב1 יב2 יב3 יב4 יב5 יב6